logo kureniepodlahove - Warmup

Architektúra súčasť nášho života

Počiatky dejín architektúry siahajú do chvíle, keď človek neprihliada len na základné požiadavky stavby, ale dokáže v jej formovaní odzrkadliť estetické hodnoty, vedome v nej odráža po  

 
 

  mocou konštrukčnej skladby zákonitosti  prírody alebo jej prostredníctvom vyjadruje svoj duchovný rozmer.

bottom lane